Komplette vingesystem

Dykketeknikk anbefaler å dykke med vingesystem uansett hvilket nivå du er på. Et vingesystem er fleksibelt og enkelt å tilpasse, det bidrar til god strømlinjeforming og er enkelt i bruk. Ta kontakt dersom du trenger råd, veiledning eller hjelp med tilpasning.